Legyünk kreatívak

A világot és önmagát lépésről-lépésre felfedező gyermek maga a kreativitás! Még minden tevékenységében, megnyilvánulásában a legelemibb módon „mutatja meg” önmagát.  Rajzaiban, mondataiban, játéktevékenységében, a másokkal való viselkedésében – a sémák követése mellett – benne van az, hogy ők mit és hogy látnak a világból, önmagukból,  őszintén, egyéni módon. 

A kreativitás egy igazán összetett dolog. Valamilyen probléma megoldásának kísérlete áll a háttérben, oly módon, hogy általa egy produktum keletkezik. A gyerekek ösztönösen használják ezt a fajta problémamegoldást, például játékaik során: kijátsszák, kiadják magukból a velük történt élményeket, szorongásaikat, félelmeiket, örömeiket, és a végén feloldják a negatív érzéseiket. A kreativitás másik tényezője az egyediség, az eredetiség, az egyszeriség, ami megkülönböztet a másiktól: az én élményemet, élettapasztalatomat mozgósítom, azt adom ki, ami bennem rejtezik és senki másban.  
A visszahúzódó, önmagukat kereső, a világot átértékelő és újrafogalmazó, az új kihívásokra válaszokat kereső nagyobb gyerekeknél, kamaszoknál is nagyon fontos a kreativitásuk megmutatása! Sok kutatás bizonyította, hogy a siker/boldogság titka az örömmel végzett tevékenységben és nem a környezet által elismert presztízs megszerzésében található. (Amikor meg akarunk felelni, akkor mások elvárásai szerint cselekszünk, nem a magunk örömére, amikor meg épp nem akarunk megfelelni – passzívak vagy lázadók vagyunk – akkor sem a szívünk szerint cselekszünk, hanem bezárkózunk vagy rombolunk, tehát negatív motivációink vannak.) Fontos tehát ebben az életkorban is az örömet okozó, belülről jövő, belső késztetésre végzett tevékenység, amelyben önmagát adhatja a gyermek.

Szülőként ne nyomjuk el hát az alkotási vágyukat – sajnos sokszor az iskola nem ad lehetőséget ennek kiélésére –, inkább segítsük kiteljesedni azokat! Mire is gondolunk? Természetesen nem mindenki szeretne vagy tud festeni, novellát, verset írni, erőltetni ezt pedig semmiképp sem kell. Viszont más területeken mozgósíthatja érdeklődését, aktivitását, problémaérzékét, fantáziáját.  A mindennapi élet apró dolgaiban is lehetünk kreatívak, ahol az ember lánya-fia használhatja fantáziáját, kombinál, változtat, valami újat teremt. 

Legyen az hajviselet, öltözködés, beszédstílus, a szoba dekorációja, tánc, ételkészítés: örüljünk gyermekünk kreativitásának! És legyünk magunk is azok!

vissza>>>