Képességfejlesztés

Bízunk benne, hogy képességfejlesztésről szóló írásainkat egyaránt hasznosnak találják majd gyakorló szülők, nagyszülők és pedagógusok. Az a szándékunk, hogy a témát alaposan ismerő szakemberek segítségével hasznos útmutatóval, tanácsokkal és a gyakorlatban is sikeresen alkalmazható ötletekkel szolgáljunk mind az egészséges, mind a valamilyen problémával küzdő gyermekek esetében.

A fejlesztés kifejezést így mi is tágan értelmezzük. Nem feltétlenül csak abban az esetben lehet fejlesztésről beszélni, amikor valamilyen területen elmaradásokat diagnosztizálnak. A fejlesztés ösztönzést is jelent, a képességek kibontakoztatásának segítését, értékteremtést, amiben mi is aktívan részt veszünk (és részt is kell vennünk!). Egy példával szemléltetve: két növény eltérő körülmények között eltérő ütemben és módon növekszik, attól függően, hogy a külső tényezők (fényviszonyok, nedvességtartalom, talaj tápanyagtartalma stb.) milyen mértékben mozdítják elő vagy épp hátráltatják a fejlődés menetét. Ha valami egészségeset, értékeset akarunk „nevelni”, törődnünk kell vele. Meg kell ismerni és oda kell figyelni rá, hogy biztosítani tudjuk a számára optimális feltételeket.

A fejlesztés a gyermekek esetében is lényegében valamilyen érték megteremtése, megerősítése. A kulcsszavak: a türelem és a törődés, valamint az ismeretszerzés arról, mik azok a feltételek, amelyek a képességeik és a személyiségük kibontakoztatásához leginkább megfelelőek. Egy anyuka már azzal is sokat tesz a babájáért, ha egy színes, ingergazdag környezetet teremt a lakásban, ami a pici az életkorának és igényeinek megfelel. Ugyanígy minden érintés, simogatás, később a legkurtább magyarázat is elősegíti a gyerek értelmi fejlődését.


Vagy vegyük például az egy-másfél éves apróságot, aki a helyváltoztatás képességének birtokában felszabadultan és önfeledten – ahogy mondani szokás – „ördög és pakol”. A romokban álló nappalit számba vevő szülő számára nem marad más: át kell értékelnie a rombolás fogalmát, és megérteni, hogy a gyermek leküzdhetetlen kíváncsiságával folyton a változás mibenlétét kutatja, és a saját hatékonyságát figyeli a tárgyi világban – ezzel együtt óhatatlanul tör, borít, tépked, kiszór, kiönt és így tovább. Épp ezért nem tiltani, utasítani, rendszabályozni kell, hanem inkább átrendezni, valamint a célnak megfelelő tárgyakkal berendezni a lakás játékterét, a kutatási terepet. És ezzel a szülő már nagyon sokat tett annak érdekében, hogy gyermeke fontos tapasztalatokat szerezzen a világról, és ezzel együtt fejlessze képességeit. A szülőket, pedagógusokat ebben a fejlesztő-ösztönző szerepükben erősítik meg ezek az írások, sok-sok otthoni játékötletet kínálva.

Az egészséges gyermekek fejlesztése mellett foglalkozunk a sajátos nevelési igényű, valamint a részképesség-zavarral küzdő gyerekek fejlesztésével, bemutatva azokat a lehetőségeket, intézményeket, ahová a szülők segítségért fordulhatnak. Számba vesszük, részletezzük az egyes képességek (bölcsődések esetében a beszéd- és a mozgásképesség) fejlesztésének lehetőségét, sok-sok ötletet adva az otthoni fejlesztés, ösztönzés játékos módjaira.  Külön írásokat szentelünk a zenei képességek fejlesztésének, tekintve, hogy a különböző zenei készségek, képességek a gyermek életében már korán megmutatkoznak. A mozgás és a hangadás – amiben a zenei érzék nyilvánul meg – már csecsemőkorban jelen van; az éneklés, a mondókázás, és az azt kísérő mozgás-mozgatás hatását ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni.

Milyen játékot vásároljunk?

Eltérő fejlődésre utaló jelek

A zenei képességfejlesztés

vissza>>>